Vaargebied

Het vaargebied van de "La Bohème" bestrijkt het IJsselmeer, de Waddenzee en Friesland. Thuishaven is Enkhuizen, maar in overleg zijn ook andere afvaarthavens mogelijk.


IJsselmeer

IJsselmeer:
Varen op het IJsselmeer is meestal lekker doorzeilen met aan de horizon alleen maar schepen en wolken. Langs de rijke kusten, 's avonds ergens aanmeren in een historische havenstad waar de rijkdom van weleer nog prijkt in fraaie gevels en vestingwerken. Bij iedere windrichting past een leuk zeilprogramma richting een culturele of natuurrijke bestemming. De thuishaven van de La Bohème is Enkhuizen. Door de centrale ligging van deze oude Zuiderzeestad is het de perfecte basis voor tochten op het IJsselmeer en de Waddenzee! 
Het IJsselmeer ontstond door afdamming van een deel van de toenmalige Zuiderzee met de Afsluitdijk (gereed in 1932). Het IJsselmeer is het grootste meer van Nederland en heeft een oppervlakte van 1100 km². Het diepste punt bevindt zich bij Urk (De val van Urk) en ligt 5,50 meter beneden NAP. Tot de afsluiting van de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad in 1976 vormde het IJsselmeer een geheel met het Markermeer. Het (zoet)water wordt naar de Waddenzee geloosd door twee spuicomplexen, de Stevinsluizen bij Den Oever en de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand. Dat spuien gebeurt bij eb, dan staat het water in de Waddenzee lager dan in het IJsselmeer. 

Waddenzee

Op de wadden kun je nog echte eilanden aanlopen die pas na een tijd varen aan de horizon opdoemen. Uiteraard bieden de verschillende eilanden gezellige en knusse cafe's en restaurants. Bij laag water kunnen wij met de La Bohème droogvallen en over de zandbanken lopen, mosselen, kokkels en oesters verzamelen en garnalen vangen. Bij hoog water is het een prachtige beschutte zee. Ook zeilen wij vaak langs zeehondbanken, waar deze mooie bewoners van de Waddenzee goed te bewonderen zijn. Kortom: een zilt paradijs voor wie van waternatuur houdt!
De Waddenzee is onderdeel van de waddenkust van de Noordzee. Typerend zijn de tijdens eb droogvallende zandplaten, gescheiden door meer of minder diepe geulen. Met iedere vloed wordt het zoute water van de Noordzee door de zeegaten tussen de Waddeneilanden de wadden opgestuwd. Op 26 juni 2009 werd de Nederlands-Duitse Waddenzee Unesco Werelderfgoed. De vijf Nederlandse Waddeneilanden zijn (van west naar oost): Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.

Friese meren en kanalen

Varen over binnenwateren is een gevarieerd feest van historie, cultuur en natuur. Friesland kent meer dan dertig meren die met elkaar verbonden zijn door sloten, vaarten en kanalen. Zeilen in Friesland betekent afwisseling; het doorkruisen van het land met een groot zeilschip is een aparte sensatie!